familierecht

echtscheiding duurzame ontwrichting en overspel

echtscheiding onderlinge toestemming

verblijfsregeling kinderen

onderhoudsbijdrage kinderen

persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding

wettelijke samenwoning

vereffening en verdeling

afstammingsprocedure (erkenning en ontkenning vaderschap)

adoptie

nalatenschappen

weigering erkenning buitenlands huwelijk

huwelijkscontracten

erkend bemiddelaar in familiezaken

strafrecht

bijstand verhoor bij de politie en onderzoeksrechter

voorlopige hechtenis

strafrechtelijke verdediging alle misdrijven strafwetboek en bijzondere wetten (verdovende middelen, wapens, douane, …)

burgerlijke partijstelling en schadevergoeding

bemiddeling in strafzaken

minnelijke schikking

verkeersrecht

strafrechtelijke verdediging alle verkeersinbreuken (snelheid, dronkenschap, intoxicatie, verzekering, rijbewijs, …)

burgerlijke partijstelling en schadevergoeding voor verkeerslachtoffers en zwakke weggebruikers

verzekeringen

weigering dekking

regresvordering verzekeraar


sociaal recht

arbeidsovereenkomsten

opzeg

ontslag dringende redenen

verbrekingsvergoedingen

inbreuken welzijnswet

discriminatie

schorsing werkloosheid

ziekte- en invaliditeit

personen met een handicap

OCMW

groeifonds

pensioen

zelfstandigen


bewindvoerder
schuldbemiddelaar
erkend bemiddelaar in familiezaken
salduz bijstand
HET KANTOOR

ervaring en expertise

>

Advocaat Kristof Vergote studeerde in 1996 met onderscheiding af als licentiaat en geaggregeerde in de rechten aan de Universiteit Gent. Na zijn stage op het advocatenkantoor Van Hende en Rummens werd hij in 1999 opgenomen op het tableau van advocaten. Sinds 2003 maakt hij deel uit van de balie van Dendermonde en heeft hij zijn kantoor te Elversele.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij hem terecht in diverse materies van het recht, zoals personen-en familierecht, huur, strafrecht, verkeersrecht, jeugdrecht, sociaal recht, ondernemingsrecht, invordering van facturen, bewindvoering, collectieve schuldenregeling, enz…

In 2009 werd hij opgenomen op de lijst van erkende schuldbemiddelaars. Sinds september 2019 is hij erkend bemiddelaar in familiezaken. Op 13 maart 2020 legde hij de eed af als plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Hamme. Hij is in het bezit van het attest supralat sinds juli 2022 zodat hij Salduz bijstand kan verlenen bij verhoren door de politie en de onderzoeksrechter.

Advocaat Vergote is te bereiken elke werkdag van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

De raadplegingen zijn op afspraak. Maak een afspraak online via de website, per e-mail op info@advocaatvergote.be of bel 052/57.52.89.

contacteer advocaat Vergote

advocaat
vergote  kristof
STEENWEG HULST-LESSEN 64
9140 ELVERSELE (TEMSE)
BELGIUM

www.advocaatvergote.be
info@advocaatvergote.be
0479/79.04.07
052/57.52.89